main_top
- 명예의전당 
 
명예의전당 > Home > 명예의전당
dd
 
작성일 : 19-01-15 14:23
제14회 - 16회 다대포-진해
 글쓴이 : 부산비치울트라…
조회 : 209  

14다대포 해수욕장 - 진해 해양 레포츠 센타

50km 정 철 (2:00 . 3:57         100km 김짐묵 () 4:54 . 9:56

        하미순 () 2:23 . 5:11                   조춘자 () 5:34 . 11:51


제15회 다대포 해수욕장 - 진해 해양 레포츠 센타

50km 박순석 (남)           4:00        100km 배철화 (남) 4:34 . 10:35

  태건 스미스 (여)           5:03                   정연숙 (여) 5:50 . 12:41


제16회 다대포 해수욕장 - 진해 해양 레포츠 센타

50km 배지현 (남) 1:49 . 3:44        100km 박요한 (남) 4:09 . 8:56 

        이혜정 (여) 2:30 . 5:19                   주미란 (여) 4:52 . 11:02